EC Consultancy Bedrijfsadvisering

VOF failliet maar haar vennoten niet?

di, 03/31/2015 - 16:05 -- Ermelinda Brouwer

Atradius heeft haar voorspelling uitgebracht voor wat betreft het aantal faillissementen in 2015. Verwacht wordt dat het aantal faillissementen nog altijd 42% hoger zal zijn dan in 2007. Dit betekent wel een daling van circa 15% ten opzicht van 2014 (Atradius, 2015). Naar verwachting worden de detailhandel en gezondheidszorg het hardst getroffen.

In de gezondheidszorg, en met name bij apothekers, is nog al eens sprake van een vennootschap onder firma. Dit betekende voorheen dat, samen met de vennootschap onder firma, ook haar vennoten in zwaar weer risico liepen op een persoonlijk faillissement. Immers, ondanks het feit dat de vennootschap onder firma in praktijk (en in de wetgeving) zelfstandig aan het rechtsverkeer deelneemt en een van haar vennoten afscheiden vermogen heeft, leidde een faillissement van de vennootschap onder firma automatisch tot een faillissement van haar vennoten.

Vorige maand is de Hoge Raad echter terug gekomen op haar standpunt. In combinatie met het feit dat de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen ook openstaat voor natuurlijke personen met zakelijke schulden, heeft jurisprudentie van het Europese Hof en EVRM (waarin wordt gesteld dat er geen faillissement kan worden uitgesproken zonder dat hier afzonderlijk om is verzocht) de Hoge Raad doen besluiten te bepalen dat voortaan voor de vennoten een aparte aanvraag nodig is.

In de praktijk betekent dit dat een schuldeiser het faillissement van de vennoten afzonderlijk zal moeten aanvragen. Per vennoot zal door de rechter moeten worden onderzocht of zij aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Voor de vennoten betekent deze uitspraak dat de weg naar de WSNP anders wordt. Bij een faillissement van de vennootschap onder firma waarbij de vennoten ook automatisch failliet verklaard werden moest, wanneer niet tijdig een beroep op de WSNP gedaan werd, worden gewacht tot na afwikkeling faillissement.

Nu de Hoge Raad de vennootschap onder firma en haar vennoten wat dit betreft heeft losgekoppeld biedt dit dus mogelijkheden om, wanneer het faillissement door een schuldeiser onzorgvuldig wordt aangevraagd, alsnog in de WSNP te geraken ondanks een faillissement van de vennootschap onder firma.
 

Over EC-Consultancy

Nieuws en blog

Contact

EC Consultancy
Bilderdijklaan 118
3723 DG Bilthoven

Postadres:
Postbus 37
3720 AA Bilthoven

Tel.: 030 2661205
Fax: 030 2610945
Email: info@ec-consultancy.nl