EC Consultancy Bedrijfsadvisering

Hulp voor ondernemers

Als en onderneming het moeilijk heeft, moeten er soms lastige beslissingen worden genomen. De maatregelen die nodig zijn om het tij te keren gaan vaak tegen de natuur van een ondernemer in. Geen kansen en groei, maar bedreigingen en achteruitgang. Dan is het goed om te weten dat de bedrijfsadviseurs van EC-Consultancy u kunnen helpen bij het doorvoeren van veranderingen. De liquiditeitspositie wordt beter en de onderneming wordt weer levensvatbaar.

Maar ook voordat er problemen ontstaan kunnen onze bedrijfsadviseurs ingeschakeld worden. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Soms heeft een ondernemer niet alle kennis in huis die nodig is voor de totale bedrijfsvoering. Er is dan behoefte aan iemand om op terug te vallen. Iemand die de taal van de ondernemer spreekt en antwoord kan geven op prangende vragen. Iemand die meedenkt, praktisch is en met twee benen op de grond staat. De adviseurs van EC-Consultancy zijn de betrouwbare steun en toeverlaat van veel ondernemers.

Herstructureren

Een ondernemer moet nogal wat uitdagingen aangaan om succesvol kunnen zijn. Maar hoe goed u het ook doet, er kunnen altijd omstandigheden zijn die u niet kon voorzien. Bijvoorbeeld: de markt loopt plotseling terug, de kredietverlener is ineens minder flexibel, of er doen zich problemen met de fiscus voor. Hoe dan ook: als een onderneming in zwaar weer dreigt te geraken, dan is adequaat bijsturen de eerste prioriteit. EC-Consultancy levert de kennis en ervaring om elke onderneming uit het zware weer te loodsen en de financiële herstructurering tot een succes te maken.

Onze adviseurs stellen een gedegen plan van aanpak op en komen met oplossingen. Denk daarbij aan herfinanciering, verkoop van bedrijfsonderdelen of samenwerkingsvormen met ketenpartners. Wij helpen bij het overleg met banken, leveranciers, crediteuren, debiteuren en fiscus. Maar ook de interne organisatie nemen wij onder de loep. Wat zijn de oorzaken van de problematiek en wat kan de ondernemer intern veranderen om tot oplossingen te komen? U wordt nauw bij het gehele proces betrokken, maar onze adviseurs zorgen ervoor dat u de handen vrijhoudt om u te kunnen blijven richten op uw kerntaken.

Saneren

Als niets meer helpt om vooruitgang in een onderneming te boeken, biedt saneren in veel gevallen nog een oplossing om de kosten in korte tijd terug te dringen. Saneren is echter een ingrijpend proces, dat zorgvuldig moet worden voorbereid en uitgevoerd. Bij het verminderen van de crediteurenschulden raakt dit de relaties van de onderneming. Goede communicatie is dan belangrijk, om ook in de toekomst goede zaken te kunnen blijven doen. Wanneer bedrijfsonderdelen gesaneerd worden, worden vooral de eigen mensen getroffen.

Ook hier speelt communicatie een belangrijke rol. In alle gevallen is sanering ingrijpend voor de ondernemer. Vakkundige begeleiding is dan een welkome ondersteuning voor de ondernemer. Hoewel bij saneringen veel juridische kennis is vereist, is met name het inzicht in de bedrijfsmatige kant een must om de sanering goed te kunnen uitvoeren. De adviseurs van EC-Consultancy combineren uitgebreide juridische ervaring met een diepgaand inzicht in de bedrijfsprocessen van het MKB.

Optimaliseren

Door de veranderingen in de markt staan de prijzen onder druk en uw kosten moeten omlaag. Of, u bent snel gegroeid in sales maar de  organisatie is er niet efficiënt genoeg op ingericht. Uw financiële processen moeten worden bijgestuurd om efficiënt te kunnenwerken. Maar hoe?

Wat zijn ‘de juiste knoppen om aan draaien’? De adviseurs van EC-Consultancy hebben alle ervaring in huis die nodig is om met degelijk financieel management de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Herfinancieren

Bij herfinanciering komt vertrouwen bij de geldverstrekkers als banken en investeerders op de eerste plaats. Voor de ondernemer is het de kunst daaraan tegemoet te komen. 

EC-Consultancy kent de weg in het woud van financieringen. Als volledig onafhankelijke partij adviseren wij over de best mogelijke financieringsoplossingen bij reorganisaties en saneringen. Onze degelijke reputatie staat daarbij garant voor het vertrouwen van de geldvertrekkers.

Soms zijn de problemen waarin een onderneming verkeert zo groot, dat surséance van betaling of een faillissement onafwendbaar zijn. Door op dat moment de juiste beslissingen te nemen kan er nog veel gedaan kan worden om een faillissement voor alle betrokkenen met zo weinig mogelijk schade te laten verlopen.

Faillissementen

Soms zijn de problemen waarin een onderneming verkeert zo groot, dat surséance van betaling of een faillissement onafwendbaar zijn. Door op dat moment de juiste beslissingen te nemen kan er nog veel gedaan kan worden om een faillissement voor alle betrokkenen met zo weinig mogelijk schade te laten verlopen.

De adviseurs van EC-Consultancy zijn zeer ervaren als het gaat om het begeleiden van ondernemers tijdens insolventrajecten. Wij zorgen voor ‘een zo zacht mogelijke landing’ voor zowel de onderneming als de ondernemer. De ondernemer wordt door ons begeleid bij het (voorkomen van) juridische problemen. Ook treden onze adviseurs op als gesprekspartner van de bewindvoerder of curator. We staan de ondernemer bij in een drukke, maar emotioneel zware tijd.

Bij een (dreigend) faillissement kunnen onze adviseurs de ondernemer bijstaan bij:

 • aanvragen van en begeleiden tijdens surseance van betaling
 • aanbieden (dwang)akkoord crediteuren
 • het doen van de eigen aangifte faillissement
 • stappenplan faillissement
 • de faillissementszitting
 • voorkomen van paulianeus handelen
 • voorkomen/ beperken van bestuurdersaansprakelijkheid
 • opzetten en begeleiden doorstart
 • verkopen van (gezonde onderdelen van) de onderneming
Bestuurdersbescherming

Een ondernemer is iemand die kansen ziet en benut waar mogelijk. Minder aandacht gaat uit naar de bescherming van de eigen positie als het onverhoopt mis mocht gaan. Toch is dit een belangrijk aspect van het ondernemersbestaan. 

De adviseurs van EC-Consultancy weten wat er komt kijken bij het juridisch doordacht handelen van de ondernemer. Zij helpen de ondernemer goed te handelen, zodat, mochten er problemen ontstaan, deze niet onnodig groter worden voor de ondernemer zelf. Het gaat dan om zaken als:

 • holdingstructuur
 • managementovereenkomsten
 • borgstellingen
 • Kamer van Koophandel-deponeringen
 

Als het dan toch mis gaat helpen wij bij:

 • voorkomen van paulianeus handelen
 • voorkomen en/of beperken van bestuurdersaansprakelijkheid
 

Over EC-Consultancy

Nieuws en blog

Contact

EC Consultancy
Bilderdijklaan 118
3723 DG Bilthoven

Postadres:
Postbus 37
3720 AA Bilthoven

Tel.: 030 2661205
Fax: 030 2610945
Email: info@ec-consultancy.nl